środa, 17 lutego 2010

Konfrontacja strategii rozwoju polskich uczelni do 2020 r.

Konfrontacja strategii rozwoju polskich uczelni do 2020 r. - kap 17.02.2010 Nauka w Polsce

Konfrontacji strategii rozwoju polskich uczelni do 2020 r. - przygotowanej przez rektorów oraz Ernst & Young - poświęcone było środowe spotkanie w Warszawie. Projekty różni np. propozycja powszechnego czesnego; łączy zaś postulat zwiększenia nakładów na szkolnictwo wyższe. Konferencję "Sporne kwestie rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego", której finałem będzie czwartkowy panel dyskusyjny z udziałem m.in. minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbary Kudryckiej, otworzyła dyskusja dotycząca dwóch strategii rozwoju szkolnictwa wyższego do 2020 r. Konferencję zorganizowała Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej.