piątek, 12 lutego 2010

Czy uczelnia musi mieć zgodę studenta

Czy uczelnia musi mieć zgodę studenta - Adam Makosz , 12.2.2010 Dziennik Gazeta Prawna str.7 Nowe prawo praktyka

Uczelnia nie może przetwarzać danych osobowych jej absolwentów do celów marketingowych bez uzyskania na to ich zgody.