wtorek, 29 października 2013

Studenci zagraniczni w Polsce 2013 - komunikat prasowy

Studenci zagraniczni w Polsce 2013 - komunikat prasowy

Fundacja Edukacyjna Perspektywy opublikowała Raport „Studenci zagraniczni w Polsce 2013” przedstawiający najnowsze trendy umiędzynarodowienia polskiego szkolnictwa wyższego.