wtorek, 8 października 2013

Spotkanie noblistów i młodych naukowców

wtorek, 8 października 2013 - MNiSW

Sławni uczeni będą rozmawiać z młodym pokoleniem polskich naukowców o wyzwaniach i problemach współczesnej nauki.
(...)
Spotkanie noblistów i młodych naukowców odbędzie się 23 października 2013 r. na Zamku Królewskim w Warszawie i będzie towarzyszyło XIII Światowemu Szczytowi Laureatów Pokojowej Nagrody Nobla, który ze względu na poruszaną problematykę i program wydarzeń adresowany jest również do środowiska naukowego.
(...)
Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w Spotkaniu noblistów i młodych naukowców, prosimy o wysłanie swojego zgłoszenia do 11 października 2013 r. poprzez formularz rejestracyjny.