czwartek, 24 października 2013

Minister nauki źle uzasadnia swoje decyzje stypendialne

Minister nauki źle uzasadnia swoje decyzje stypendialne - Katarzyna Wójcik 24-10-2013 Rzeczpospolita

Sądy administracyjne wskazują, że zespół oceniający nie powinien uściślać kryteriów przyznawania stypendium zawartych w rozporządzeniu.