środa, 30 października 2013

Oświadczenie w sprawie projektu nowelizacji ustawy o finansach publicznych

wtorek, 29 października 2013 - MNiSW, PAP - Nauka w Polsce

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego informuje, iż w wyniku uzgodnień z Ministerstwem Finansów, zmianie ulegnie zapis w projekcie nowelizacji ustawy o finansach publicznych o lokowaniu przez publiczne szkoły wyższe wolnych środków na rachunkach Banku Gospodarstwa Krajowego.
- Uczelnie będą mogły korzystać z rachunków BGK na zasadzie pełnej dobrowolności, wyłącznie w efekcie autonomicznych decyzji władz uczelni – mówi minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka. - Jednocześnie Bank Gospodarstwa Krajowego wypracuje system zachęt, pozwalających zainteresowanym współpracą z BGK szkołom wyższym na korzystanie z preferencyjnych warunków – dodaje minister nauki.