sobota, 15 czerwca 2013

Zmiany w nauce to dobre zmiany

Zmiany w nauce to dobre zmiany - Maria E. Orłowska 14.06.2013 Gazeta Wyborcza

Jesteśmy jedynym państwem Unii, które w czasie kryzysu finansowego podwyższyło wynagrodzenia naukowców. Prof. dr hab. Maria E. Orłowska polemizuje z prof. Andrzejem Walickim