środa, 26 czerwca 2013

Minister nauki o likwidowaniu barier dla innowacyjności w Polsce

wtorek, 25 czerwca 2013 - MNiSW

Minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Barbara Kudrycka wzięła udział w inauguracji IV Kongresu Innowacyjnej Gospodarki.

Innowacyjność to stan umysłu i wyzwanie nie tylko dla polskiej gospodarki, ale także systemu edukacji – przekonywała prof. Barbara Kudrycka podczas dzisiejszego otwarcia IV Kongresu Innowacyjności.

Kongres odbywa się Centrum Nauki Kopernik w Warszawie pod hasłem „Konkuruj. Mierz wysoko. Wygrywaj!”. Jego organizatorem jest Krajowa Izba Gospodarcza.

Jestem przekonana, że podczas kongresu zostaną zaproponowane konkretne rozwiązania, które pomogą pobudzić wzrost innowacyjności w Polsce – stwierdziła prof. Barbara Kudrycka. Minister nauki zaznaczyła przy tym, że zaczynamy odczuwać pozytywne efekty reform przeprowadzonych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Poprzez autonomię programową uczelni daliśmy im szansę tworzenia innowacyjnych programów nauczania. W tym roku po raz drugi przyznamy po milionie złotych na wdrażanie najlepszych programów studiów opartych na Krajowych Ramach Kwalifikacji. Uruchomiliśmy też program kierunków zamawianych i z sukcesem odwróciliśmy niekorzystną strukturę kształcenia, dopasowując ją do potrzeb rozwijającej się gospodarki – dodała minister nauki. Prof. Kudrycka podkreśliła także szczególną rolę młodego pokolenia badaczy oraz znaczenie krzewienia kultury grantowej w Polsce, która mobilizuje naukowców do tworzenia oryginalnych koncepcji badawczych.

Minister nauki przedstawiła również inne propozycje, mające wzmocnić współpracę między nauką a biznesem. W skład przedstawionego niedawno „Pakietu dla innowacji” wchodzą m.in. propozycje zmian w prawie o zamówieniach publicznych ułatwiające naukowcom prowadzenie badań, możliwość przekazywania przez przedsiębiorców 1% CIT  dla najlepszych jednostek naukowych oraz program mający na celu zachęcenie funduszy typu venture capital do inwestowania w projekty z udziałem polskich naukowców.
Zainwestowaliśmy w nowoczesną infrastrukturę naukową i dydaktyczną w ostatnich latach ponad 25 mld zł, ale to nie wszystko. Chcemy też uwłaszczyć naukowców i dać im prawa majątkowe do ich wynalazków. Będzie to dla nich impulsem do komercjalizowania rozwiązań technologicznych. Zależy nam też na tym, by biznes definiował ważne z jego punktu widzenia tematy badawcze – podkreślała prof. Barbara Kudrycka.

Minister nauki przypomniała również o środkach, które będą dostępne w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój w nowej unijnej perspektywie finansowej. – Wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju chcemy zasypać tzw. „Dolinę Śmierci”, czyli lukę, która powstaje między publicznym i prywatnym finansowaniem projektów badawczo-rozwojowych. Wiele rozwiązań technologicznych zostaje na dnie uczelnianych szuflad, bo brakuje im pieniędzy na ostatnich etapach procesu komercjalizacji. Pilotaż programu Bridge VC pokazuje, że rządowe dofinansowywanie ryzyka inwestycyjnego to krok w dobrym kierunku – mówiła prof. Barbara Kudrycka.