piątek, 28 czerwca 2013

Informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2013/2014

czwartek, 27 czerwca 2013 - MNiSW
 
Od dnia 1 lipca 2013 r. rektorzy uczelni mogą składać wnioski o przyznanie doktorantom stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia. Kwestie przyznawania tych stypendiów regulują przepisy: