środa, 8 sierpnia 2012

Tylko zebrane dowody mogą ograniczyć płacenie stypendium

Tylko zebrane dowody mogą ograniczyć płacenie stypendium - Przemysław Molik 7.08.2012 Dziennik Gazeta Prawna

Naczelny Sąd Administracyjny przyznał rację niepełnosprawnemu studentowi, któremu uczelniana komisja stypendialna wstrzymała wypłatę pieniędzy, ponieważ jej zdaniem renta, jaką otrzymywał, nie była jego jedynym źródłem utrzymania. Komisja nie przedstawiła jednak na to żadnego potwierdzenia. W ocenie sędziów, jeśli tego nie zrobiła, to skarga studenta była w pełni uzasadniona.