piątek, 24 sierpnia 2012

„Human Resources Strategy for Researchers” - zaproszenie KE

czwartek, 23 sierpnia 2012 - MNiSW

Komisja Europejska opublikowała informację nt. możliwości wzięcia udziału w inicjatywie podjętej przez Institutional Human Resources Strategy Group. Jest to zaproszenie dla instytucji naukowych do uczestnictwa w  szkoleniu oraz wymianie doświadczeń co do sposobów wdrażania zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych.
Inicjatywa ta ma na celu zwiększenie atrakcyjności tak instytucji, jak i Europejskiej Przestrzeni Badawczej poprzez poprawę warunków pracy i rozwoju kariery dla własnych i nowo przyjmowanych pracowników naukowych z różnych stron świata.

Wszelkie informacje na ten temat (w tym tekst zaproszenia oraz formularz zgłoszeniowy) można znaleźć na nast. stronach:

Informacje ogólne

Formularz

Zaproszenie
Pierwsze jednodniowe spotkanie  grupy odbędzie się w dniu 29 października br. w Brukseli.
Zgłoszenia można przesyłać w terminie do dnia 28 września br. na nast. adres elektroniczny: RTD-CHARTER@ec.europa.eu.

Warunkiem przystąpienia do inicjatywy jest gotowość instytucji do wdrożenia zasad Karty i Kodeksu.

Końcowym efektem wdrożenia ww. strategii jest przyznawane i promowane przez KE logo „HR Excellence in Research” identyfikujące te instytucje, które wspierają tworzenie przyjaznego środowiska pracy dla naukowców.

Pytania dotyczące Karty i Kodeksu można kierować do: