czwartek, 30 sierpnia 2012

Ministerstwo w czołówce dystrybucji funduszy europejskich

czwartek, 30 sierpnia 2012 - MNiSW

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego jest jednym z największych zleceniodawców płatności z funduszy unijnych. Przekazaliśmy już beneficjentom prawie połowę wszystkich pieniędzy na realizację projektów. 

Prof. Marek Ratajczak wziął udział w uroczystości przekazania przez Bank Gospodarstwa Krajowego symbolicznej stumiliardowej złotówki z funduszy unijnych przedstawicielowi województwa świętokrzyskiego. Trafiła ona do Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach za realizację projektu „Staże i szkolenia drogą do zatrudnienia" w ramach programu Kapitał Ludzki. Bank obsługę większości płatności ze środków europejskich przyznanych Polsce na lata 2007-2013 prowadzi od stycznia 2010 roku. 

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało do tej pory beneficjentom ponad 8,5 miliarda, tj. 47%, z 16,5 miliarda złotych, które Unia Europejska przeznaczyła na dofinansowanie projektów w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego. 

Interaktywna mapa inwestycji w naukę i szkolnictwo wyższe
 
Dzięki dofinansowaniu zrealizowanych bądź realizowanych jest 1894 projektów, najwięcej z nich w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka – 1280. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki podpisaliśmy 536 umów, a Programie Infrastruktura i Środowisko 45.