piątek, 17 sierpnia 2012

Trwa nabór wniosków w programach HOMING PLUS i POMOST

FNP czeka na powracających naukowców - 18.08.2012 PAP - Nauka w Polsce

czwartek, 16 sierpnia 2012 - MNiSW
W obu programach wnioski można składać od 14 sierpnia do 15 października br.

W programie HOMING PLUS mogą wziąć udział  badacze ze stopniem naukowym doktora, którzy niedawno wrócili do Polski lub planują powrót do kraju. Aplikacje mogą składać również młodzi doktorzy innych narodowości zainteresowani odbyciem stażu podoktorskiego w Polsce.  Na laureatów czekają stypendia w wysokości 5000 zł miesięcznie oraz subsydium badawcze w wysokości do 80 000 zł rocznie. Łączna alokacja środków w ramach konkursu wynosi 3,8 mln złotych. Dokumentacja konkursowa programu i wniosek online dostępne są na  stronie programu. 
 
Rodziców-naukowców posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, zachęcamy do aplikowania w programie POMOST, który umożliwia powrót do pracy naukowej po przerwie związanej z opieką nad małym dzieckiem. W tej edycji konkursu zostaną sfinansowane projekty o łącznej wartości 3,8 mln złotych. Dokumentacja konkursowa programu i wniosek online dostępne są na stronie programu.

Więcej informacji na stronie  internetowej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.