poniedziałek, 13 sierpnia 2012

KNOW-ania Ministerstwa Nauki

KNOW-ania Ministerstwa Nauki - Jolanta Ojczyk 13-08-2012 Rzeczpospolita

Minister Barbara Kudrycka wydała w konkursie tylko decyzje pozytywne. O negatywnych zapomniała