czwartek, 28 lipca 2011

W toku prac nad POL-onem

czwartek, 28 lipca 2011 MNiSW

Będzie zintegrowanym systemem informacji o szkolnictwie wyższym i nauce w Polsce. Jego kluczowe zadanie to stworzenie globalnej bazy danych o jednostkach naukowych i nauce. Dziś wykonawcy systemu POL-on przedstawią postępy prac nad jego realizacją.