środa, 13 lipca 2011

Uwaga! Tysiące dyplomów ukończenia studiów może wymagać poprawek

Uwaga! Tysiące dyplomów ukończenia studiów może wymagać poprawek - Urszula Mirowska-Łoskot 2011-07-13 Dziennik Gazeta Prawna

Niektóre szkoły wyższe wydają dyplomy niezgodnie z prawem. Nie przestrzegają przepisów określających zasady przyznawania studentom punktów za zaliczenie poszczególnych przedmiotów. Zawyżają punktację za niektóre wykłady albo ten sam przedmiot liczą dwukrotnie. Mimo to pozostają bezkarne. Konsekwencje tych dziłań poniosą w przyszłości absolwenci.