piątek, 29 lipca 2011

Jubileusz szkół prywatnych

Jubileusz szkół prywatnych - a.u. 29-07-2011 Rzeczpospolita

Uczelnie niepubliczne stanęły wobec zagrożeń i wyzwań, związanych przede wszystkim z nadchodzącymi latami niżu demograficznego – to jeden z głównych wniosków „Raportu 20-lecia uczelni niepublicznych w Polsce" przygotowanego przez Fundację Edukacyjną Perspektywy i Konferencję Rektorów Zawodowych Szkół Polskich