piątek, 29 lipca 2011

Niedozwolone klauzule w umowach ze studentami

Niedozwolone klauzule w umowach ze studentami - Jolanta Ojczyk 29-07-2011 RP
Podwyżka czesnego tuż przed rozpoczęciem nauki to częsta praktyka stosowana przez uczelnie
Nie każda umowa chroni żaka - Jolanta Ojczyk 29-07-2011 Rzeczpospolita
Wszyscy studenci, także studiów stacjonarnych, podpiszą umowy z uczelniami

Kosztowny pęd do wiedzy - Arkadiusz Jaraszek 29-07-2011 RP