piątek, 22 kwietnia 2011

Regulamin studiów zatwierdzi uczelnia

Regulamin studiów zatwierdzi uczelnia - Urszula Mirowska 2011-04-22 Dziennik Gazeta Prawna

Uczelnia musi w regulaminie studiów określić sposób organizacji nauki dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo powinna opisać w nim warunki prowadzenia zajęć w języku obcym.