środa, 13 kwietnia 2011

Hołd pokoleniom straconym

Hołd pokoleniom straconym - Tadeusz Gadacz  12.04.2011 Tygodnik Powszechny

Mamy więc jeszcze jedną reformę szkolnictwa wyższego: Sejm przegłosował, a prezydent podpisał pakiet stosownych ustaw. Czy przygotowując zmiany w nauce pamięta się o naukowcach?