środa, 13 kwietnia 2011

Jak można zmieniać wysokość czesnego

Jak można zmieniać wysokość czesnego - KRZYSZTOF TOMASZEWSKI 13.4.2011 Dziennik Gazeta Prawna str.4 Nowe prawo - Praktyka

OBYWATEL OPŁATY ZA STUDIA Możliwość odstąpienia od umowy
Podmiot prowadzący szkoły nie może zastrzec sobie prawa do zmiany wysokości czesnego bez przyznania słuchaczom możliwości odstąpienia od umowy. Nie może też żądać wygórowanych odsetek za nieterminowe wpłaty.

(...)
PODSTAWA PRAWNA Dział IV i VI ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późn. zm.).
Informacja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (www.uokik.gov.pl).