piątek, 15 kwietnia 2011

128 stypendiów FNP dla młodych uczonych

piątek, 15 kwietnia 2011 - MNiSW
16 kwietnia 2011 r. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej uhonoruje dyplomami i rocznymi stypendiami laureatów 19. edycji konkursu w programie START.

W uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie uczestniczyć będzie podsekretarz stanu, prof. Witold Jurek.

Lista laureatów


128 zwycięzców tegorocznej edycji konkursu wyłonionych zostało spośród 1027 kandydatów. Laureaci - wybitni młodzi badacze - otrzymają roczne stypendium w wysokości 28 000 zł z przeznaczeniem na dowolny cel. 

Fundacja przyzna również specjalne wyróżnienie dla najwyżej ocenionego naukowca.  Otrzyma je lek. Michał Kamiński z Centrum Onkologii Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kwota jego stypendium zostanie podwyższona do 36 000 zł, a pochodzi ze środków uzyskanych przez FNP z wpłat 1% podatku dochodowego od osób fizycznych. 

Program START adresowany jest do młodych, rozpoczynających karierę naukową badaczy, którzy już dziś poszczycić się mogą osiągnięciami w swojej dziedzinie nauki. Stypendia Fundacji na rzecz Nauki Polskiej stanowią dowód uznania wobec dotychczasowych sukcesów naukowych młodych uczonych. Są także inspiracją do dalszych poszukiwań naukowych i prac badawczych.