czwartek, 3 kwietnia 2014

Polska, płacz nad PISA

Polska, płacz nad PISA - Edwin Bendyk 1.04.2014 Polityka

W grudniu była wielka radość, gdy po ogłoszeniu wyników badań PISA 2012 (międzynarodowe badania mierzące osiągnięcia piętnastolatków organizowane przez OECD), okazało się, że polscy gimnazjaliści bardzo poprawili się w trzech głównych grupach: matematyce, czytaniu i przyrodzie, wkraczając do europejskiej czołówki. Dziś OECD ogłosiło wyniki w kolejnej dyscyplinie „Creative problem solving”, czyli radzenie sobie z zadaniami problemowymi wymagającymi kreatywności – czyli z  sytuacjami z życia, jak kupno biletu w automacie, ustawienie odtwarzacza mp3, ustawienie klimatyzatora, wybór optymalnej drogi. I co? Katastrofa.