środa, 16 kwietnia 2014

Copernicus Festival

Copernicus Festival - 20.04.2014 Tygodnik Powszechny nr 16 Tygodnik Powszechny
  • Jak popularyzować naukę? -
    Można oczywiście wątpić, czy popularyzacja nauki w ogóle ma sens. Nasza odpowiedź brzmi: tak. Nie zastąpi rzetelnej edukacji, ale może do niej zachęcić.
  • Zmieniać, by zachować - Ks. Michał Heller
    Istota każdej rewolucji polega na konieczności pokonania własnych ograniczeń, na umiejętności wyjścia poza własny punkt widzenia.
  • Rewolucje w nauce -
    Czy zmiany w nauce unieważniają wcześniejsze dokonania ludzkiego umysłu, czy też uzupełniają naszą – zdobytą w ciągu wieków – wiedzę?