czwartek, 17 kwietnia 2014

Chorzy i rodzice nie będą już dyskryminowani na uczelniach

Chorzy i rodzice nie będą już dyskryminowani na uczelniach - Urszula Mirowska-Łoskot 17.04.2014 dziennik Gazeta Prawna

Nauczyciele akademiccy, którzy przebywali na urlopach macierzyńskich, wychowawczych czy związanych z rehabilitacją, będą mieli więcej czasu na uzyskanie stopnia doktora lub habilitację.