środa, 30 kwietnia 2014

Nauka i szkolnictwo wyższe - 10 lat w Unii

środa, 30 kwietnia 2014  - MNiSW

– W ostatnich latach w infrastrukturę szkół wyższych i instytutów naukowych Polska zainwestowała prawie 29 miliardów złotych - gros tej sumy to pieniądze unijne. Nauka doczekała się największych po 1989 roku inwestycji. Powstało ponad 200 nowych laboratoriów i centrów badawczych. Przebudowano ponad dwa tysiące ośrodków naukowych. Ważne jest, by te inwestycje procentowały, by wykorzystywać tę nowoczesną infrastrukturę – stworzoną dzięki międzynarodowemu wsparciu – również w międzynarodowych projektach badawczych – mówi prof. Lena Kolarska-Bobińska, minister nauki i szkolnictwa wyższego.