piątek, 4 kwietnia 2014

NCN a oceny nauki

NCN a oceny nauki - Andrzej Jajszczyk NCN, Debaty PAU, tom I, Oceny Nauki, Tomaszowice 16 - 18 listopada 2013, pod redakcją Szczepana Bilińskiego, Kraków 2014 , str. 76 - 79

Narodowe Centrum Nauki jako agencja finansująca projekty w obszarze badań podstawowych jest zaangażowane w ocenę naukowców jak i stanowić może ważne źródło informacji na temat jakości krajowych jednostek badawczych. Te dwa aspekty oceny są przedstawione w poniższym tekście powstałym na kanwie dyskusji w czasie debaty PAU „Oceny nauki”