wtorek, 1 kwietnia 2014

Cykl artykułów w Pulsie Biznesu

Kapitał wymaga wiedzy i wyobraźni - 31.03.2014 Puls Biznesu
 Rozmowa z prof. dr. hab. Tadeuszem Baczką, prof. nauk ekonomicznych z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 

Innowacyjność wymaga ochrony - 31.03.2014 Puls Biznesu
Zaniechanie jak najszybszego zgłoszenia może oznaczać nieodwracalną utratę nie tylko wyłączności na dany przedmiot ochrony, ale także zakaz jego zarobkowego lub zawodowego wykorzystania, jeżeli prawo wyłączne uzyska inny podmiot, który wcześniej dokonał skutecznego zgłoszenia – mówi Alicja Adamczak, prezes Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej

Przemysł z nauką - 31.03.2014 Puls Biznesu
Kluczowym narzędziem w zwiększeniu innowacyjności naszej gospodarki jest wsparcie szeroko rozumianego kształcenia kadr i zmiana mentalności – mówi Jerzy Majchrzak, dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki

Przed nami jeszcze wiele pracy - 31.03.2014 Puls Biznesu
Nauka i biznes zbliżają się do siebie coraz bardziej. Chciałbym jednak, żeby otwartość i zdolność do współpracy stała się w obu tych środowiskach standardem – mówi dr hab. Jacek Guliński, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego