środa, 2 kwietnia 2014

65 posiedzenie Sejmu RP - Podkomisja stała ds. nauki i szkolnictwa wyższego

2 kwietnia 2014 (środa)  godz. 15:00  — sala 106/bud. C
  • Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2085) – kontynuacja.

3 kwietnia 2014 (czwartek)  godz. 14:00  — sala 14/bud. G
  • Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2085) – kontynuacja.