piątek, 28 lutego 2014

Prawie 50 mln zł na staże dla studentów przyznane

piątek, 28 lutego 2014 - MNiSW, NCBiR

47,5 mln zł trafi do 17 uczelni w całej Polsce. Wspólnie z przedsiębiorstwami zorganizują co najmniej trzymiesięczne zawodowe staże dla swoich studentów.

Informacja o wynikach oceny merytorycznej w konkursie nr 2/POKL/4.1.1/staże/2013 - 27-02-2014 NCBiR