czwartek, 20 lutego 2014

Infrastruktura badawcza i dydaktyczna może służyć też celom komercyjnym

czwartek, 20 lutego 2014 - MNiSW

Minister Lena Kolarska-Bobińska wystosowała list do rektorów uczelni publicznych oraz dyrektorów instytutów badawczych dotyczący komercyjnego wykorzystania infrastruktury naukowej.
Pełna treść listu

„Wbrew wielu wątpliwościom, infrastruktura naukowa i dydaktyczna wybudowana ze środków unijnych może zostać wykorzystana także do celów komercyjnych, a przede wszystkim do realizowania projektów badawczo-rozwojowych we współpracy z przemysłem. Ma to ogromne znaczenie w okresie, gdy priorytetem polityki rządu jest wspieranie rozwoju nauki i innowacyjności.” – napisała prof. Kolarska-Bobińska w liście. Jak zapewniła minister działanie takie jest  zgodne z celami programów operacyjnych perspektywy 2007-2013.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ma w planach także zorganizowanie szkoleń poświęconych tematyce dotyczącej zasad wykorzystania infrastruktury badawczej dla pracowników uczelni, w których rozpoczną działalność Inkubatory Innowacyjności. Ponadto, zostaną nimi objęci laureaci ministerialnego programu „Brokerzy Innowacji”.