poniedziałek, 24 lutego 2014

Humaniści muszą wyjść ze skansenu

Humaniści muszą wyjść ze skansenu - Barbara Kudrycka 24-02-2014 Rzeczpospolita

Wyzwania stojące przed polską humanistyką 
nie są wcale większe niż te, które stoją przed innymi dziedzinami nauk – przekonuje była minister nauki 
i szkolnictwa wyższego, polityk PO.