środa, 26 lutego 2014

Minister Lena Kolarska-Bobińska przedstawiła „Pakiet dla humanistyki”

środa, 26 lutego 2014 - MNiSW  

Zmiana zasad odpłatności za drugi kierunek studiów, włączenie humanistyki i nauk społecznych do programu kierunków zamawianych, umożliwienie studentom wybierania przedmiotów z oferty zajęć ogólnouniwersyteckich – to tylko niektóre z propozycji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego zawartych w „Pakiecie dla humanistyki”. Szefowa resortu nauki przedstawiła je dziś podczas obrad zainicjowanego przez MNiSW „Okrągłego Stołu Humanistyki”.