czwartek, 30 stycznia 2014

Z odmowy stypendium rektor musi się wytłumaczyć

Z odmowy stypendium rektor musi się wytłumaczyć - Paweł Sikora 30-01-2014 Rzeczpospolita

Odmowa udzielenia stypendium to decyzja uznaniowa, wymagająca od rektora wyczerpującej argumentacji i analizy zgromadzonego materiału dowodowego.