sobota, 18 stycznia 2014

Profesor Lena Kolarska-Bobińska na posiedzeniu RMN

czwartek, 16 stycznia 2014 - MNiSW  
Minister nauki i szkolnictwa wyższego, prof. Lena Kolarska-Bobińska, uczestniczyła dziś w obradach Rady Młodych Naukowców. Rada jest organem doradczym ministra, działającym przede wszystkim na rzecz ograniczania barier rozwoju kariery młodych naukowców.
Minister Kolarska-Bobińska podkreśliła, że głos Rady, jako wyraziciela opinii młodych naukowców, jest dla niej szczególnie istotny, zwłaszcza w obecnym momencie, w przededniu skierowania ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o zasadach finansowania nauki do prac w Sejmie. Zaznaczyła też, że poza kontynuacją prac legislacyjnych, konieczna będzie koncentracja na strategicznych celach Ministerstwa na najbliższe dwa lata: usprawnieniu współpracy nauki i gospodarki, poprawie jakości studiów wyższych i dostosowaniu ich do rynku pracy oraz transparentnym systemie informacji o kondycji uczelni. 

Nauka stoi przed nową szansą – powiedziała prof. Kolarska-Bobińska. Naszym wspólnym zadaniem jest przygotowanie efektywnego systemu wykorzystania środków z programu Horyzont 2020. Ministerstwo wypracowuje już mechanizmy wsparcia eksperckiego dla jednostek naukowych w tym zakresie – dodała. 
Minister Kolarska-Bobińska, kładąc duży nacisk na znaczenie innowacji oraz współpracy nauki z gospodarką, bardzo wyraźnie dostrzega także potrzeby humanistów. W najbliższym czasie zostanie przygotowany „pakiet dla humanistyki”, uwzględniający między innymi włączenie zajęć z obszaru nauk humanistycznych i społecznych do programów studiów na innych kierunkach. 
Przedstawiciele Rady Młodych Naukowców zapewnili minister o chęci współpracy i włączania się nowe inicjatywy MNiSW. Dodali, że chętnie wezmą udział zarówno w procesach ewaluacyjnych, jak i wypracowywaniu nowych rozwiązań.