wtorek, 21 stycznia 2014

Rynek studiów podyplomowych w Polsce

Rynek studiów podyplomowych w Polsce - rynekpracy.pl 3/2014 (244) 21.01.2014

Zapotrzebowanie na pracowników wpływa na ofertę edukacyjną szkolnictwa. Na przykładzie studiów podyplomowych możemy zauważyć, że stają się one produktem, który jest kształtowany przez rynek popytu i podaży. Studia podyplomowe są formą kształcenia, która może w miarę szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowania pracodawców – trwają stosunkowo krótko (zazwyczaj 2 semestry), a kadra często składa się z ludzi na co dzień pracujących w zawodzie. Poniższy artykuł stanowi próbę nakreślenia obrazu studiów podyplomowych w Polsce, z naciskiem na osoby wybierające tę formę kształcenia, ich charakterystykę oraz motywacje, jakie nimi kierują. Artykuł zawiera 2 tabele oraz 3 wykresy.