sobota, 18 stycznia 2014

Minister Lena Kolarska-Bobińska spotkała się z organizacjami studentów i doktorantów

piątek, 17 stycznia 2014 - MNiSW

Minister nauki wysłuchała dziś opinii i propozycji przedstawicieli Krajowej Reprezentacji Doktorantów oraz organizacji studenckich. Odpowiedziała też na ich pytania dotyczące planów resortu na najbliższe miesiące.  

– W tworzeniu nowych rozwiązań służących studentom i doktorantom muszą brać udział sami zainteresowani – przekonywała prof. Lena Kolarska-Bobińska. – Chciałabym żeby nasze spotkania miały formę cykliczną, wtedy łatwiej będzie nam znaleźć te najkorzystniejsze dla was rozwiązania – dodała.

W spotkaniu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego wzięło udział kilkudziesięciu reprezentantów organizacji studenckich. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele: Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej (PSRP), Niezależnego Zrzeszenia Studentów (NZS), Zrzeszenie Studentów Polskich (ZSP), Studenckiego Forum Business Centre Club (SFBCC), Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA – Poland, Forum Młodych Lewiatan, ELSA (Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa), Erasmus Student Network (ESN), BEST (Board of European Students of Technology) oraz AIESEC.

Wśród tematów poruszonych podczas spotkania znalazła się m.in. kwestia poprawy jakości kształcenia na uczelniach wyższych. – Musimy zadbać o transparentny system informacji o kondycji uczelni – stwierdziła prof. Kolarska-Bobińska. – Przyszli studenci powinni wybierać takie uczelnie, które są w stanie zapewnić im odpowiednią jakość kształcenia. Decyzję ułatwi im strona internetowa, która powstanie do końca tego roku. Znajdą się na niej niezbędne informacje o szkołach publicznych i niepublicznych – zaznaczyła minister. 

Studenci podjęli też temat efektywniejszego kształcenia na studiach tzw. „miękkich kompetencji”. W odpowiedzi minister Lena Kolarska Bobińska stwierdziła: – Obecnie trwa ewaluacja dotychczasowych efektów programu kierunków zamawianych. W marcu planujemy ruszyć z pracami nad nową edycją programu. Tym razem obejmie on również swoim zakresem kształcenie konkretnych kompetencji poszukiwanych przez pracodawców– podkreśliła.

Minister nauki przedstawiła również pomysł bezpłatnego udostępnienia podręczników w formie elektronicznej. – Do tej pory resort dofinansował ok. 300 „papierowych” podręczników, co kosztowało budżet ok. 9 mln zł rocznie – powiedziała prof. Kolarska-Bobińska. – Dzięki zastąpieniu ich e-podręcznikami, będziemy mogli wspierać finansowo znacznie większą liczbę tytułów, a także docierać z nimi do szerszej liczby odbiorców.

Żywą dyskusję wzbudziły kwestie związane ze wzmocnieniem praktyk i staży studenckich. Minister nauki zapewniła, że w najbliższym czasie o tym jak skutecznie budować nowoczesną ofertę praktyk dla studentów porozmawia z reprezentantami organizacji pracodawców.

Wcześniej minister Lena Kolarska-Bobińska spotkała się też z przedstawicielami Krajowej Reprezentacji Doktorantów. Przedstawiła im m.in. pomysł wprowadzenia tzw. doktoratów przemysłowych. W ich ramach przedsiębiorcy będą mogli „zamawiać” prace doktorskie, których wyniki będą mogli wykorzystać w przyszłości do rozwiązywania problemów swoich firm.

 Minister nauki stwierdziła też, że konieczne jest stworzenie takiego modelu studiów doktoranckich, który będzie optymalny od strony organizacji i funkcjonalności. Doktoranci zobowiązali się przygotować diagnozę stanu systemu studiów doktoranckich, a także zebrać opinie nt. przepisów prawnych do nich adresowanych.