sobota, 31 marca 2012

Wręczono Diamentowe Granty i nagrody dla wybitnych uczonych

Wręczono Diamentowe Granty i nagrody dla wybitnych uczonych - 2012-03-30

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka wręczyła w piątek Diamentowe Granty oraz nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitną działalność naukową, naukowo-techniczną, artystyczną oraz za najlepsze rozprawy doktorskie i habilitacyjne.