wtorek, 27 marca 2012

Krewny nauczyciela nie może być jego bezpośrednim przełożonym na uczelni

Krewny nauczyciela nie może być jego bezpośrednim przełożonym na uczelni - Leszek Jaworski 27.3.2012 Dziennik Gazeta Prawna str.9 Gazeta Prawna

Placówki mają czas do 1 października na dostosowanie stosunków pracy
Pomiędzy nauczycielem akademickim a zatrudnionym w tej samej uczelni jego małżonkiem, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia włącznie oraz osobą pozostającą w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli nie może powstać stosunek bezpośredniej podległości służbowej.