środa, 28 marca 2012

Pięciu Kolumbów wyjedzie na staż podoktorski

Pięciu Kolumbów wyjedzie na staż podoktorski - 2012-03-28 PAP - Nauka w Polsce

Fundacja na rzecz Nauki Polskiej wybrała pięciu laureatów programu KOLUMB. Stypendia zagraniczne umożliwiają wybitnym młodym uczonym odbycie stażu podoktorskiego - trwającego od 6 do 12 miesięcy - nawet w najlepszych ośrodkach naukowych świata.