poniedziałek, 20 grudnia 2010

Sejm wnioskuje o doprecyzowanie zasad finansowania badań klinicznych

Sejm wnioskuje o doprecyzowanie zasad finansowania badań klinicznych - 20 grudnia 2010

Po kontroli NIK, dotyczącej zakupu sprzętu i finansowania badań klinicznych w szpitalach, Komisja do Spraw Kontroli Państwowej wnioskuje do Ministra Zdrowia i Ministra Finansów o naprawę wadliwych procedur. Wniosek Komisji powtarza postulaty Izby, m.in. stworzenie spójnego systemu finansowania zakupów medycznych oraz uściślenie przepisów w zakresie badań klinicznych.