czwartek, 16 grudnia 2010

Dobrze, ale nie tragicznie

Dobrze, ale nie tragicznie - Przemysław Wilczyński 14.12.2010 Tygodnik Powszechny

W ocenę stanu polskiej nauki i szkolnictwa wyższego wpisany jest paradoks: największe sukcesy pracowicie przekuwamy w klęski.