poniedziałek, 13 grudnia 2010

Podaj cegle

„Podaj cegłę”
 - Jerzy Marian Brzeziński
 FA 11/2010
„Podaj cegłę” - Jerzy Marian Brzeziński
 FA 12/2010

Obniżanie wymagań stawianych jednostkom naukowym i wprowadzenie promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim – to pierwsze dwa tematy, poruszone przez autora w poprzednim numerze FA. Poniżej dwa kolejne wątki krytyki zmian w ustawie o tytule i stopniach naukowych.
 rzecz o systemie awansów naukowych.

1950

1981

Nie ma dla nas nieprzebytych dróg! Wiemy, kto przyjaciel a kto wróg! Wkrótce ramionami Opaszemy cały świat Kto nie idzie z nami, Maszeruje przeciw nam!

2011?