środa, 29 grudnia 2010

Kudrycka: nowocześniejsze uczelnie to konieczność

Kudrycka: nowocześniejsze uczelnie to konieczność - 2010-12-29 Nauka w Polsce

Polskie uczelnie powinny zostać zreformowane już w latach 90. - uważa minister nauki i szkolnictwa wyższego Barbara Kudrycka. Zapewnia, że zmiany, jakie zajdą w 2011 r. przybliżą nasze szkolnictwo wyższe do nowoczesnych, europejskich standardów. Reforma ma zostać przeprowadzona przez nowelizację dwóch ustaw: Prawa o szkolnictwie wyższym i ustawy o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Prace nad rządowymi projektami tych nowelizacji trwają w Sejmie.