czwartek, 29 października 2009

Rząd za zmianami w szkolnictwie wyższym

Rząd za zmianami w szkolnictwie wyższym - 29-10-2009 Nauka w Polsce PAP

Wyłanianie najlepszych wydziałów polskich uczelni i ich lepsze finansowanie, ograniczenie wieloetatowości naukowców oraz wprowadzenie odpłatności za drugi kierunek studiów - m.in. takie założenia do nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym przyjął rząd na środowym posiedzeniu.