środa, 21 października 2009

Najpierw strategia!

Najpierw strategia! - z KRYSTYNĄ ŁYBACKĄ, byłą minister edukacji narodowej i sportu, rozmawia Janusz Michałek 21 X 2009 r. Trybuna
Informacja dodatkowa - posel Krystyna Lybacka jest w obecnej kadencji Sejmu Przewodniczaca Podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego, ktora bedzie procedowala rzadowe propozycje nowelizacji.

Lektura dodatkowa:
Nie załatwiać załatwiaczom - Andrzej Lewandowski 13 października 2009 Debata POLITYKI

(...)Najbardziej jaskrawym przykładem dyskryminacji zawodowych lobbystów jest art. 154 ust. 2d Regulaminu Sejmu, który mówi, że nie mają oni prawa brać udziału w pracach podkomisji. Wszyscy znający tajniki procesu legislacyjnego wiedzą dobrze, że to właśnie na posiedzeniach podkomisji rodzi się clou projektów ustaw. Szczegółowe, systemowe rozwiązania dyskutuje się tam w wąskim gronie kilku posłów.

Nie muszę oczywiście dodawać, że towarzyszą im zaproszeni eksperci, doradcy i inni goście, podpowiadający „jak najlepsze” rozwiązania. Uniemożliwienie zawodowym lobbystom udziału w posiedzeniach podkomisji jest, moim zdaniem, kolejną z głównych przyczyn kontrowersji związanych z transparentnością procesu ustawodawczego. Przez długie lata posiedzenia podkomisji nie były przecież nawet nagrywane (nie mówiąc o protokołowaniu, którego nie ma do tej pory). (...)