sobota, 17 października 2009

Będziemy premiować najlepszych

Będziemy premiować najlepszych - Rozmowa z prof. Witoldem Jurkiem,
podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego 10/2009 Forum Akademickie