wtorek, 2 października 2012

Oświadczenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

poniedziałek, 01 października 2012 - MNiSW

W związku z dzisiejszym artykułem w „Rzeczpospolitej” pt. „Piątka bez nagrody” informujemy, że nie jest prawdą, iż 101 tys. osób straciło prawo do stypendium naukowego.


Nieporozumienie wynika z faktu, że studenci, którzy studiowali wcześniej na dwóch lub więcej kierunkach stracili prawo do pobierania drugiego lub kolejnego stypendium za wyniki w nauce. A takich studentów było około 100 tys. W statystykach jedna osoba pobierająca dwa stypendia liczona była jako dwie osoby. Obecnie jeden student studiujący na więcej niż jednym kierunku może otrzymywać jedno stypendium za wyniki w nauce i nie jest już możliwe zwielokrotnione pobieranie stypendiów.

Jednocześnie w świetle nowych przepisów obowiązujących od 1. października 2011 roku najlepsi studenci mogą łączyć stypendia rektora z innymi formami stypendiów motywacyjnych i grantów, takimi jak: stypendia ministra dla nawet 5 procent najwybitniejszych studentów na danym kierunku, stypendia motywacyjne na kierunkach zamawianych dla nawet 50 procent najlepszych studentów na danym kierunku, a także Diamentowe Granty (100 wybitnych studentów rocznie) i wsparcie w programie Generacja Przyszłości. Łącznie do najlepszych studentów trafi w 2013 roku rekordowa kwota w wysokości 1,9 mld złotych.

Obok tych środków o charakterze motywacyjnym do studentów trafia także pomoc socjalna. Po wprowadzeniu 1. października 2011 roku nowego systemu stypendialnego więcej o blisko 10 procent studentów otrzymuje stypendia socjalne (ok. 20 tys. osób więcej).