sobota, 20 października 2012

Rektorzy chcą skuteczniej zwalczać plagiaty

Rektorzy chcą skuteczniej zwalczać plagiaty - 20.10.2012 Rzeczpospolita

Rektorzy zwrócą się do minister nauki o wsparcie dla projektu, który ułatwi zwalczanie plagiatów w pracach studentów, doktorantów i naukowców. Zdecydowali o tym na posiedzeniu prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) w Warszawie.