sobota, 27 października 2012

Kto chce studiować, powinien znać statut uczelni

Kto chce studiować, powinien znać statut uczelni - ika 26-10-2012 Rzeczpospolita

Minister Bogdan Zdrojewski powiedział, że osoba ubiegająca się o indeks musi znać statut uczelni. Minister odniósł się w ten sposób do sytuacji na gdańskiej ASP - ta nie chce uznać za studenta Grzegorza Gilewicza, który nie złożył ślubowania twierdząc, że godzi w jego światopogląd